Moestuin Korsakov unit

Als mensen met het syndroom van Korsakov niet meer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij, biedt QuaRijn hen intensieve ondersteuning, begeleiding en behandeling. Huiselijk en in een mooie omgeving.

Begeleiding en behandeling op de Korsakovafdeling

Bewoners die op de Korsakovafdeling verblijven krijgen intensieve begeleiding, aansturing en/of behandeling bij alle voorkomende dagelijkse activiteiten. Vanuit onze teams wordt deze ondersteuning geboden op basis van de empatische directieve benadering. We bieden bewoners een gestructureerde, veilige en betrouwbare omgeving. Er wordt eveneens door middel van training en gewoontevorming gestreefd naar het (opnieuw) aanleren van dagelijkse vaardigheden, zoals zelf de was verzorgen en de kamer schoonmaken. Verder is de aandacht voor het mentaal welbevinden en welzijn van onze cliënten door veelvuldige individuele gesprekken.

Naast verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal pedagogisch werkers en medewerkers maatschappelijke zorg, bestaat ons team ook uit activiteitenbegeleiders en een bewegingsagoog. Daarnaast is een deskundig behandelteam betrokken, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een sociaal psychiatrische verpleegkundige, fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Lees hier meer over onze benadering. 

Dagprogramma

Korsakovcliënten hebben doorgaans moeite met het onthouden van zaken en zijn in hun handelen snel afgeleid. Daarbij is het vermogen om (de dag) te plannen en te structuren veelal sterk afgenomen. Op onze units is er een vast, gestructureerd dagprogramma met dagelijkse routines om houvast te bieden. Dit houdt in dat de benodigde begeleiding en de activiteiten die op de units en in de huiskamer plaatsvinden zo constant en voorspelbaar mogelijk worden aangeboden. De dagelijkse activiteiten zoals tafels dekken, koffie zetten, afwasmachine inruimen en uitruimen zijn activiteiten die cliënten krijgen toegewezen. Naast deze activiteiten vinden er ook andere activiteiten in de huiskamer plaats waaronder; koken, kaarten, TV kijken, planten verzorgen enz.

Klik hier voor het dagprogramma.

Activiteitenprogramma

Naast de dagelijkse activiteiten worden er ook activiteiten voor de Korsakovcliënten georganiseerd in de daarvoor bestemde activiteitenruimtes zoals; tekenen en schilderen, spel en beweging, muziekactiviteiten enz. Binnen het activiteitenprogramma vindt u ook veel activiteiten buiten de units plaats, zoals houtbewerken, werken in de moestuin, tuin of het bos, zwemmen enz. Het uitgangspunt is dat onze Korsakovcliënten deelnemen aan deze activiteiten. Iedere cliënt heeft zijn eigen activiteitenprogramma passend bij zijn behoeften en mogelijkheden.

Klik hier voor het activiteitenprogramma.

Welke cliënten passen binnen de Korsakovafdeling?

Op de Korsakovafdeling bieden we onze cliënten 24 uur per dag begeleiding, structuur en zorg die ze nodig hebben. De meeste bewoners zijn niet meer in staat om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij en krijgen daarom professionele begeleiding van onze medewerkers. Om te bepalen of de bewoner past binnen onze Korsakovafdeling helpen de afdelingscriteria u verder.

Wat kost wonen op de Korsakovafdeling?

Het CAK berekent per bewoner de hoogte van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt bij de bewoner in rekening gebracht. Wilt u alvast de eigen bijdrage berekenen? Ga dan naar de rekenmodule op www.hetcak.nl. Bewoners betalen naast hun eigen bijdrage maandelijks € 75,- voor activiteiten. Bewoners die roken, wordt gevraagd het benodigde bedrag maandelijks te storten.

Eigen kamer en gemeenschappelijke huiskamers

Iedere bewoner heeft een eigen kamer met badkamer. De kamer mag naar eigen voorkeur worden ingericht. Op de vier Korsakovafdelingen wonen in totaal 32 bewoners, met 8 bewoners op een afdeling. Elke afdeling heeft een gezellige huiskamer. De huiskamers zijn sfeervol ingericht en passen bij de dagelijkse activiteiten. Ze grenzen aan een mooie tuin, met vlakbij een moestuin. De Korsakovafdeling bevindt zich in de nieuwbouw Het Zonnehuis in Doorn.vieer

Gedrag- en huisregels

Bewoners met het syndroom van Korsakov die bij QuaRijn wonen, gaan akkoord met de vastgestelde gedrag- en huisregels waaronder het verbod op alcoholgebruik, specifieke rooktijden en deelname aan een dagprogramma en activiteiten. Er zijn op de afdeling aparte rookruimtes. Rookwaren zijn niet in eigen beheer.

Wat is het syndroom van Korsakov?

Het syndroom van Korsakov is een aandoening waarbij een gedeelte van het geheugen is aangetast. De oorzaak van deze aandoening is het gevolg van ernstig vitamine B1 (thiamine) gebrek en treedt over het algemeen op na langdurig alcoholmisbruik, vaak in combinatie met slechte eetgewoontes. Het gedeelte van het geheugen dat wordt aangetast veroorzaakt geheugenverlies, beperkt ziekte-inzicht en problemen met inprenten, plannen en organiseren.
Vaak zien we bij onze bewoners dat er sprake is van passiviteit en apathie. Daarnaast kan er impulsiviteit en ontremming voorkomen. Op onze units bieden we de cliënten de begeleiding die zo nodig hebben, zodat ze zo min mogelijk last hebben van hun beperkingen.