Skip to main content

Zoekbalk J4

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van QuaRijn. Ook het gebruik van merk- en productnamen van QuaRijn in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd direct en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van Stichting QuaRijn..

Mocht u onjuistheden tegenkomen in deze site, dan verzoeken wij u dit door te geven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bescherming van persoonsgegevens (Privacy)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is er om persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt.
Om de privacy van de klant te waarborgen heeft QuaRijn een Privacyverklaring. Voor goede zorgverlening is het nodig om persoonlijke gegevens vast te leggen. Hoe QuaRijn omgaat met persoonsgegevens, leest u in onze folder Registratie persoonsgegevens.

Vraag over persoonsgegevens?